Công ty Cổ phần Cơ điện Hawee
Công ty Cổ phần Cơ điện Hawee
Địa chỉ: Tòa nhà Hawee, Khu đấu giá D2, Phố Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 02433117744
Các vị trí đang tuyển dụng
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn