Công ty Cổ phần Kiến trúc Pháp Việt (FVA)
Công ty Cổ phần Kiến trúc Pháp Việt (FVA)
Địa chỉ: Số 4, ngõ 40 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà nội, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: +824 3747 8087
Các vị trí đang tuyển dụng
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn