CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG B&J VIỆT ĐỨC
CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG B&J VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: 62/36 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, Phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: + 84 (028) 3849 3219
Các vị trí đang tuyển dụng
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn