Công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Lạnh Phan Bách
Công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Lạnh Phan Bách
Địa chỉ: 16 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 3, Phường 02, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02838355442
Các vị trí đang tuyển dụng
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn