Công ty TNHH Công Nghiệp Điện Mặt Trời QSolar Việt Nam
Công ty TNHH Công Nghiệp Điện Mặt Trời QSolar Việt Nam
Địa chỉ: 39A Quách Đình Bảo, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0987756328
Các vị trí đang tuyển dụng
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn